Vládne štipendium získalo 48 študentov zo 17 krajín Európy, Afriky a Ázie

18.07.2019

     Spolu 43 vysokoškolákov a 5 doktorandov zo 17 krajín Európy, Afriky a Ázie získalo vládne štipendium Slovenskej republiky pre akademický rok 2019/2020. Poskytovanie týchto štipendií je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce a pomoci Slovenska.
     Záujemcovia o vládne štipendium museli podať žiadosť do 30. mája 2019 prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk. Celkovo bolo v tomto roku zaevidovaných 1 595 žiadostí z 19 krajín. Najviac študentov príde na Slovensko študovať z krajín Ázie, ktoré obsadili polovicu z celkového počtu schválených štipendií. Z pohľadu jednotlivých krajín uspelo najviac uchádzačov – sedem – z Afganskej islamskej republiky, päť študentov príde z Kenskej republiky a Palestíny. V rámci študijných odborov bol najvyšší záujem o štúdium všeobecného lekárstva a technických vied (telekomunikácie, architektúra a urbanizmus, informatika, stavebníctvo).

     Súčasťou vládneho štipendia je pre štipendistov ročná jazyková a odborná prípravy pred ich nástupom na vysokoškolské štúdium, pokiaľ ich znalosť slovenského jazyka nie je dostatočná na absolvovanie štúdia vo zvolenom študijnom odbore.
    V akademickom roku 2018/2019 študovalo na slovenských verejných vysokých školách s podporou vládneho štipendia spolu 196 zahraničných študentov.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku