Vláda zamietla protest generálnej prokuratúry

09.09.2009

     Na návrh podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja dnes vláda SR prerokovala a zamietla protest prokurátora. Generálna prokuratúra SR podala protest proti rozhodnutiu Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým boli schválené kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy. 
    
Vláda SR tak nevyhovela protestu, ktorý napádal kritériá na začlenenie vysokých škôl medzi univerzitné, odborné a „nezačlenené" vysoké školy v rámci komplexnej akreditácie. Schválenie všetkých troch druhov kritérií vyplynulo zo systematického výkladu zákona o vysokých školách.
     V súvislosti s namietanou retroaktivitou Ministerstvo školstva SR uviedlo, že vysoké školy boli s dĺžkou hodnotenia šesťročného obdobia oboznámené aj pred vydaním napádaných kritérií; aj preto vláda na návrh ministerstva retroaktivitu schválených kritérií nepripustila.

Bratislava 9. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku