Vláda SR schválila stratégiu informatizácie regionálneho školstva

21.02.2008

     Do roku 2011 je návrh dosiahnuť pomer 5 žiakov na jeden počítač v prípade žiakov stredných škôl. Na základných školách sa plánuje pomer 10 žiakov na jeden počítač. Tieto ciele stanovuje stratégia informatizácie regionálneho školstva, ktorú včera schválila vláda SR. 
     Cieľom stratégie je priblížiť v priebehu štyroch rokov slovenské školstvo k moderným európskym školám pripravujúcim žiakov pre vedomostnú spoločnosť. MŠ SR pri tom stavia na troch pilieroch - obsahu, ľuďoch a infraštruktúre.
     Na skvalitňovaní infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT) a na spôsobe vyučovania s podporou IKT bude škola viac zainteresovaná, pretože sa to premietne do jej hodnotenia kvality.
     Výrazným spôsobom sa zlepší súčasná počítačová gramotnosť učiteľov. Zároveň sa plošne rozšíri informačný systém v rezorte školstva s poskytovaním služieb dátového centra a školského intranetu. Zlepšiť by sa malo aj pripojenie škôl na vysokorýchlostný internet.

Bratislava 21. február 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku