Vláda SR podporí výstavbu národného futbalového štadióna

08.07.2009

     Vláda SR schválila na návrh MŠ SR financovanie výstavby futbalového štadióna pre potreby športovej reprezentácie Slovenskej republiky. Zabezpečí sa tak vhodný športový objekt podľa požiadaviek medzinárodných futbalových federácií UEFA (Únie európskych futbalových asociácií) a FIFA (Medzinárodnej futbalovej federácie) na organizovanie športových stretnutí medzinárodného významu a podporí sa športová reprezentácia krajiny na európskej a svetovej úrovni.

    Vlastníkom a prevádzkovateľom nového futbalového štadióna bude Hlavné mesto SR Bratislava. Štát poskytne mestu, prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva SR, dotáciu v roku 2010 v sume 27.648.000,- Eur (832.923.648,- Sk), v roku 2011 v sume 27.648.000,- Eur (832.923.648,- Sk) a v roku 2012 v sume 13.824.000,- Eur (416.461.824,- Sk).

    Slovenským futbalovým zväzom bola najvýhodnejšou lokalitou na výstavbu štadióna vyhodnotená časť Tehelné pole (t. j. štadión ŠK Slovan Bratislava s priľahlými pozemkami). Dôraz sa kládol aj na symboliku a futbalovú tradíciu miesta. Medzi ostatnými posudzovanými lokalitami boli Pasienky (dnešný štadión AŠK Inter Bratislava) a alternatíva výstavby na zelenej lúke, na predmestí Bratislavy s priamym prístupom z diaľnice alebo v inom slovenskom meste.

   Štadión by mal byť 4-hviezdičkový s minimálnou kapacitou 20 tisíc miest na sedenie, minimálne 50 miest pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, možnosť zvýšenia kapacity na minimálne 30 000 miest. Ďalšími kritériami sú napríklad zreteľne označené sedadlá číslom, zakrytie miest na sedenie či plocha s vyhrievaným trávnikom.

   Na Slovensku v súčasnosti neexistuje futbalový štadión spĺňajúci v plnej miere nároky a kritériá FIFA a UEFA, ktoré sú nevyhnutné pre organizovanie významných medzinárodných podujatí a tiež pre potreby slovenskej reprezentácie. Štadión by mala pravidelne využívať slovenská reprezentácia a niektoré miestne ligové kluby. Mali by sa tu organizovať zápasy európskych ligových a pohárových súťaží a aj veľké kultúrne podujatia.

Bratislava 8. júla 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku