Vláda SR bude rokovať o členstve Slovenska v medzinárodnom vedeckom centre XFEL

  • Dátum: 09.09.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj predloží na rokovaní vlády 10. septembra 2008 Návrh členstva Slovenskej republiky v medzinárodnom vedeckom centre - spoločnosti s ručením obmedzeným „XFEL GmbH" v Hamburgu.
     Slovensko sa stalo riadnym členom projektu podpisom Memoranda o porozumení 8. novembra 2007. V XFEL GmbH by malo mať  vlastnícky podiel 1%, čo by si vyžiadalo ročný príspevok 1,375 milióna eur ročne počas výstavby diela (9 rokov) a po dokončení 1,3 milióna eur ročne na prevádzkové náklady.
     Účasťou SR na projekte XFEL sa otvoria možnosti vzdelávania našich študentov a doktorandov v najpokročilejších metodikách, realizovať ich experimenty v medzinárodnom prostredí a na špičkovejších fotónových zdrojoch. Súčasne bude Slovensko môcť v budúcnosti profitovať aj na výsledkoch výskumu.

O projekte XFEL
     Európsky projekt 3.4 km dlhého RTG lasera budovaného v Hamburgu bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít presahujúci všetky súčasné svetové zdroje. Umožní prielomový výskum v širokom spektre vedných oblastí, ako je biológia, výroba nových liečiv na najzávažnejšie choroby ľudstva, pri vývoji nových materiálov, pri fundamentálnom výskume plazmy, kvantovej chronodynamiky, optických nelineárnych systémoch atď..
     Projekt XFEL sa pripravuje veľkým medzinárodným kolektívom takmer 7 rokov, v roku 2006 bol predložený technický návrh na vybudovanie zariadenia. Cena diela sa v ňom odhadla na 1082 milión eur. Zatiaľ celkovo 14 krajín vyjadrilo vôľu zúčastniť sa výstavby a prevádzkovania XFEL.

Bratislava 9. september 2008

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku