Vláda schválila zmeny vo vysokoškolskom zákone

21.01.2009

     Návrh novely zákona o vysokých školách prerokovala na svojom dnešnom zasadnutí vláda SR. Po schválení zmien aj v parlamente budú môcť verejné vysoké školy použiť svoj majetok ako vklad do obchodných spoločností.
    
Zvýši sa aj mobilita študentov, a to vďaka možnosti uznať časť štúdia na inej slovenskej alebo zahraničnej univerzite. Novinkou je aj to, že zahraničné vysoké školy budú môcť požiadať na Slovensku o poskytnutie dotácie.

Bratislava 21. január 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku