Vláda schválila návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní

30.09.2009

     Podporu návrhu zákona o celoživotnom vzdelávaní vyjadrila dnes na svojom zasadnutí vláda SR. Zákon, ktorý by mal priniesť zásadné zmeny do systému ďalšieho vzdelávania a nadviazať na prebiehajúcu školskú reformu, sa tak posunie do parlamentu.
     Cieľom zákona je podporiť ďalšie vzdelávanie na Slovensku, zvýšiť jeho kvalitu a umožniť uznávanie výsledkov vzdelávania, ktoré vedú k dosiahnutiu čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie. Prostriedkom na to by sa malo stať  poskytovanie vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktoré budú podliehať akreditácii.
     Návrh taktiež zavádza pravidlá a postupy pre uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania na získanie osvedčenia o čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii. Možnosť udeliť absolventovi vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania osvedčenie budú mať stredné  školy a vysoké školy, ktoré dostanú na to oprávnenie.
     Okrem toho tento návrh definuje národnú sústavu kvalifikácií, kde budú popísané kvalifikačné predpoklady, ktoré musia spĺňať uchádzači o jednotlivé profesie. Významným prvkom celoživotného vzdelávania sa stane aj informačný systém poskytujúci všetky relevantné informácie pre účastníkov vzdelávania, pre vzdelávacie inštitúcie, zamestnávateľov a poradcov pre celoživotné vzdelávanie.
     Zákon by mal po schválení v NR SR nadobudnúť účinnosť 1. januára 2010, s výnimkou niektorých ustanovení.

Bratislava 30. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku