Vláda prerokovala odmeňovanie prednostov KŠÚ

25.11.2009

     Vládny kabinet na svojom dnešnom výjazdovom zasadnutí v Poprade schválil návrh na určenie funkčných platov prednostov krajských školských úradov (KŠÚ) a vedúceho služobného úradu (VSÚ) MŠ SR.
    
Prehodnotiť platy týmto zamestnancom bolo potrebné vzhľadom na účinnosť zákona 400/2009 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa opäť vracia k zvyšovaniu platovej tarify za dĺžku služobnej praxe. Oproti doterajším platom sa teda platová tarifa, výška osobných príplatkov ani príplatkov za riadenie nemenia, dochádza len k zvýšeniu tarify za odpracované roky, a to o 1 % za každý rok služobnej praxe. Platy prednostov KŠÚ a VSÚ sa teda prehodnotili podľa dĺžky ich služobnej praxe.

Poprad 25. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku