Vizibilita

Cieľom zabezpečenia informovania, komunikácie a viditeľnosti je zvýšiť všeobecné povedomie o prioritách plánu obnovy, o jeho celkovom prínose, zvýšiť povedomie o dôležitosti zelenej a digitálnej transformácie ako aj zabezpečiť zreteľnú viditeľnosť financovania jednotlivých reformných a investičných priorít zo strany Európskej únie. Prostriedkom na zabezpečenie vizibility je použitie emblému EÚ a loga plánu obnovy v súlade s dizajn manuálom.

Okrem dizajn manuálu, sú k dispozícii podklady, ktoré zahŕňajú logá, príklady použitia, grafické prvky, návrh roll-upov, vizuálov na sociálne siete, hlavičkový papier, návrh tlačovej správy, prezentácie, a ďalšie. Podklady sú k dispozícii na stiahnutie tu (ZIP – 431MB).

Dizajn manuál má pomôcť so zabezpečením jednotnej a konzistentnej komunikácie všetkým aktérom, ktorí sú zapojení do prípravy, realizácie či riadenia projektov v rámci plánu obnovy. Manuál má odporúčací charakter.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky