Navigácia

Víťazi projektu Odpad ako umenie

Bratislava, 5. jún 2023 - Francúzsko-Slovenská obchodná komora v spolupráci s Ministerstvom školstva SR v apríli tohto roka vyhlásila projekt s názvom "Odpad ako umenie", ktorého cieľom bolo podporiť edukáciu žiakov ohľadom ochrany životného prostredia. V rámci projektu mali žiaci za úlohu vytvoriť ,,umelecké dielo“ z odpadu na tému Olympijské hry Paríž 2024.

1. stupeň - 1. miesto : ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená, 2. A, 20 žiakov

,,Sme veľmi radi, že do projektu sa zapojili žiaci z viac ako 200 základných škôl z celého Slovenska. Tešíme sa pozitívnym reakciám učiteľov a umeleckému nadaniu žiakov,“ dodáva Zuzana Desvergnes.

Žiakom sa podarilo „vdýchnuť druhý život" obalom, vrchnákom, plastovým fľašiam či kartónom. Výsledkom boli kreatívne umelecké diela, ktoré ocenila aj porota zložená z partnerov projektu. Tá vybrala víťazné diela zvlášť pre kategóriu 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ.

Kategória 1. stupeň ZŠ:

1. Miesto : ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená, 2. A, 20 žiakov

Dielo pozostáva z olympijských kruhov, názvu "Paris", Eiffelovej veže a loga OH. Materiály, ktoré boli použité sú nápojový kartón tetrapak, plastové fľaše, plastové vrchnáky, igelit, tégliky z jogurtov a kartón. Miesto konania OH 2024 je PARIS- písmená sú vo farbách olympijských kruhov, P (čierna), A (zelená)- znázorňuje ho Eiffelova veža, R (červená),  I (modrá), S- žltá.

Logo olympijských hier 2024 v Paríži,  olympijské kruhy, piktogramy sú tvorené z plastových vrchnákov.

2. Miesto : Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierova 45., 98201 Tornaľa, 3.B, 20 žiakov

3. Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec, 4.A, 21 žiakov

Kategória 2. stupeň ZŠ:

1. Miesto : Základná škola Nižný Hrabovec 155, 094 21 Nižný Hrabovec, 9.A, 16 žiakov

Žiaci vytvorili dielo s názvom "Olympiáda v Paríži", ktoré sa skladá zo štyroch menších dielov. Pozostáva prevažne z vrchnákov PET fliaš, z ktorých žiaci vytvorili frygické čiapky, Eiffelovu vežu aj logo OH. Zbieraniu vrchnákov z PET fliaš sa žiaci na škole venujú už niekoľko rokov. V rámci tejto výzvy  prepojili environmentálnu výchovu, biológiu, techniku a výtvarnú výchovu. Na Diele olympiáda v Paríži  sú zobrazené olympijské kruhy, maskoti OH - frygické čiapky , logo OH, Eiffelovka.

2. Miesto : Základná škola, Ul. Komenského 307/22, Svidník 089 01, 5.b, 7.b, 9.a, 36 žiakov

3. Miesto : Špeciálna základná škola, M. R. Štefánika 83, 075 01 Trebišov, 8. c 9.c, 10 žiakov

Sme radi, že aj vďaka tomuto projektu si žiaci mohli pripomenúť dôležitosť ochrany životného prostredia. Gratulujeme víťazom a ďakujeme za účasť všetkým základným školám a ich žiakom.

Ďakujeme tiež partnerom projektu : Air France, Citroën, GGE, Komerční banka, Schneider Electric a Via Pribina.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky