Vietnam

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky
(Hanoj, 21. 3. 1977; platí bez obmedzenia)

Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
(Hanoj, 14. 2. 1980; platí bez obmedzenia)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku