VIDEO: Žiaci aj učitelia budú mať v škole menej stresu, vysvetľujú zmeny vo vzdelávaní odborníci na pedagogiku

Ministerstvo školstva spustilo na vybraných základných školách nový spôsob výučby – žiaci aj učitelia budú mať na zvládnutie štátom predpísaného učiva väčší priestor. Odborníci na pedagogiku Petra Fridrichová a Branislav Pupala v rozhovore pre EDU TV vysvetľujú, čo nový model prinesie žiakom, učiteľom a rodičom, či budú školy rozdávať vysvedčenia miesto na konci ročníka na konci cyklu a prečo si myslia, že bude školy budú menej stresujúce a vzdelávanie efektívnejšie.Hostia:

Mgr. Petra Fridrichová, PhD. – pôsobí ako výskumníčka v Centre edukačného výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobila ako riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, podieľala sa na tvorbe Slovenského kvalifikačného rámca, bola  súčasťou pracovného tímu na vytvorenie a evaluáciu Národnej sústavy kvalifikácií, v projekte To dá rozum pracovala ako analytička pre obsah a formy vzdelávania. V rokoch 2011 – 2015 viedla Inštitút vedy a výskumu Pedagogickej fakulty UMB. Aktuálne sa venuje téme zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania v slovenskom školstve či skvalitňovaniu pedagogickej praxe budúcich učiteľov. Vysokoškolské a doktorandské vzdelanie získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podieľa sa na realizácii projektu Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov Štátneho pedagogického ústavu.

prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. – pôsobí ako vysokoškolský pedagóg – profesor pedagogiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Má skúsenosti z viacerých oblastí rezortu školstva – pôsobil ako učiteľ základnej a strednej školy, metodik ďalšieho vzdelávania učiteľov či výskumný pracovník. Výskumne sa venuje teórii kultúrnej gramotnosti a základného vzdelávania, v roku 2013 sa stal šéfom tímu zodpovedného za Štátny program predškolského vzdelávania. Pracuje vo vzdelávacích projektoch v Indii, Keni, Indonézii a Nepále. V súčasnosti je hosťujúcim profesorom na Štátnej univerzite Semarang v Indonézii. Podieľa sa na realizácii projektu Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov Štátneho pedagogického ústavu.

Moderuje:

Tomáš Nejedlý, odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.


Bližšie informácie o projekte nájdete na nasledujúcich linkoch: 

https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-vyuzil-koronakrizu-na-zmeny-vo-vzdelavani/
a
https://www.statpedu.sk/sk/svp/pilotne-overovanie/

 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky