Viac učebníc si žiada väčší servis

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za exministra Eugena Jurzycu podpísalo zmluvu týkajúcu sa skladovania a distribúcie učebníc. Táto zmluva bola koncom minulého roka rozšírená, nakoľko rezort školstva zabezpečuje v porovnaní s minulosťou omnoho viac učebníc a učebných pomôcok.
     Rezort školstva zabezpečil v školskom roku 2013/2014 dvakrát nákup učebníc. V septembri 2013 sme obstarávali 66 titulov, konkrétne 444 050 kusov učebníc a pracovných zošitov od 11 vydavateľstiev a tiež prepisy ďalších 5 titulov reformných učebníc do Braillovho písma, vrátane elektronickej verzie, pre žiakov so zrakovým postihnutím. V závere roka 2013 išlo o zabezpečenie 77 titulov z 11 vydavateľstiev a celkovo o takmer 665 000 kusov reedícií učebníc a pracovných zošitov pre prvý a druhý stupeň základných škôl, pre školy s vyučovacím jazykom maďarským a pre všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety stredných škôl.  
     Na zabezpečenie distribúcie učebníc a učebných pomôcok na ďalšie obdobie rezort koncom minulého roka využil opciu, ktorá bola už predmetom pôvodnej súťaže. Vzhľadom na to, že v pôvodnej súťaži ministerstvo získalo dodávateľa, ktorý je spoľahlivý a ekonomicky výhodný, keďže sa podarilo znížiť pôvodnú sumu za distribúciu jedného kusu o viac ako 30 %, tak v rámci realizovaného priameho rokovania boli dohodnuté podmienky na ďalšie obdobie. V praxi to znamená, že sa nenavyšovala pôvodne vysúťažená cena za distribúciu učebníc, ale bola dohodnutá úprava v činnostiach, ktoré súvisia s distribúciou. Predmetom úpravy je dlhodobé skladovanie učebníc vo finančnom objeme cca 3 mil. €, pričom v pôvodnej súťaži bol predpoklad uskladnenia len v sume 150 tis. €, čo znamená, že distribučná spoločnosť skladuje učebnice v 20-násobne vyššom objeme, ako sa pôvodne dohodlo, t. j. nad rámec pôvodnej zmluvy a dodávateľ služby sa tak stará o veľké množstvo majetku štátu.
     Obchodným partnerom pre skladovanie a distribúciu učebníc a učebných textov je spoločnosť Xepap, od ktorej očakávame bezproblémové zvládnutie väčšieho náporu na skladovanie a distribúciu učebníc a učebných textov, ktoré sa školám nedodávajú jednorázovo, ale postupne podľa potrieb v horizonte troch rokov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky