Viac ako 700 žiakov si dnes vyskúšalo on-line maturitu z anglického jazyka

  • Dátum: 17.03.2010

      Celkovo 736 maturantov z 37 vybraných stredných škôl dnes maturovalo on-line z angličtiny na úrovni B1. Išlo v poradí už o tretí ročník skúšobného projektu overovania  využitia moderných informačno-komunikačných technológií pre certifikačné testovania. Zajtra overovanie pokračuje on-line maturitou z matematiky, ktorú by malo absolvovať  740 maturantov.
     Realizáciou projektu  bol  v školskom roku 2009/2010 poverený Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci s Ústavom informácií a prognóz školstva - školskými výpočtovými strediskami, Dátovým centrom MŠ SR  a vybraným technickým riešiteľom.
     V rámci projektu bolo zapojeným školám zapožičané potrebné technické a softvérové vybavenie, vrátane počítačov. Tie sú primárne určené na on-line testovanie, školy ich však môžu počas školského roku využívať na bežnú výučbu.

Bratislava 17. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku