Viac ako 700-tisíc žiakov základných a stredných škôl si dnes prevezme koncoročné vysvedčenia

Dnes sa končí školské vyučovanie pre 490 618 žiakov základných škôl a 214 664 žiakov stredných škôl. Po prvýkrát sa svojím koncoročným hodnotením bude môcť pochváliť aj 58 173 prváčikov. Od piatku 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, žiaci sa do lavíc vrátia 5. septembra 2022.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling

„Keď sa povie „škola,“ všetci si predstavíme ľudí, ktorí ju tvoria a ktorí sú pre nás dôležití. Pani riaditeľka, ktorá na všetko dohliada, triedna učiteľka, ktorá pozná svojich žiakov tak dobre ako vlastnú rodinu, vychovávateľky, asistenti, pani kuchárky, ktoré sa starajú o našu stravu či školník, ktorý nás víta pri dverách. A sú to aj ľudia, ktorí možno nie sú tak na očiach, no zabezpečujú chod školy – ekonómky, upratovačky a ďalší. Vám všetkým patrí veľká vďaka za vašu prácu, za vaše nasadenie,“ úprimne poďakoval učiteľom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Zaslúžený oddych čaká takmer 63-tisíc učiteľov základných a stredných škôl.

Pri príležitosti odovzdávania vysvedčení minister školstva poďakoval aj žiakom za ich úsilie a nasadenie, s akým pristupovali k nadobúdaniu nových vedomostí a zručností, ako aj k zvládaniu rôznych skúšok a testov. Verím, že dnes si na vysvedčení nájdete také známky, aby ste boli so sebou spokojní. Ak aj nejaká známka nevyšla podľa vašich predstáv, netrápte sa preto. Vždy sa to dá dobehnúť, či už na budúci rok, alebo na letných školách, ktoré organizujeme aj cez toto leto. Dôležité však je, aby ste okrem známok v škole našli niečo, čo vás baví, čo vás nadchne a čomu by ste sa radi venovali v budúcnosti,“ dopĺňa Gröhling.

Niektorí žiaci sa vrátia do lavíc aj počas prázdnin do tzv. letnej školy. Školy môžu realizovať letné školy od 11. júla 2022 do 26. augusta 2022. Hlavným cieľom Letných škôl 2022 je podpora škôl pri organizácii aktivít na  vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky