Navigácia

Viac ako 680-tisíc žiakov dostane koncoročné vysvedčenia

V tomto školskom roku sa vyučovanie končí v piatok 30. júna. V tento deň koncoročné vysvedčenie dostane 491 663 žiakov základných škôl a 189 048 žiakov stredných škôl. Po prvýkrát si domov ponesie vysvedčenie aj 63 775 prváčikov.

ilustračný obrázok

Od 1. júla sa pre školákov začínajú letné prázdniny, ktoré potrvajú do 31. augusta. Vyučovanie v školskom roku 2023/2024 sa začne v pondelok 4. septembra 2023. Zaslúžený oddych čaká aj takmer 44-tisíc učiteľov základných škôl a viac ako 18-tisíc pedagógov stredných škôl.

„Ďakujem všetkým zamestnancom škôl za ich úsilie a vynaloženú prácu pri výchove a vzdelávaní detí. Veľmi si vážim Vašu prácu, ktorá je práve v tejto dobe veľmi potrebná a nenahraditeľná. Milí žiaci, Vám želám príjemné prežitie letných prázdnin, aby ste načerpali dostatok energie a oddýchli si. Od septembra nás všetkých čaká viacero zmien. Prvých 40 škôl naprieč celým Slovenskom začne učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Zároveň pribudne ďalších 16 nových regionálnych centier podpory učiteľov. Budúci školský rok bude preto prelomovým na ceste zmeny k vzdelávaniu 21. storočia,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

Prevádzka v materských školách nekopíruje školské letné prázdniny, ale bude v tzv. letnom režime. To znamená, že sa preruší nepretržite najmenej na tri týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia jej priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky má zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa materskej školy oznámiť rodičom spravidla dva mesiace vopred. V miestach, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, sa počas prerušenia prevádzky deti sa môžu sústrediť do niektorej z nich.

Zdroj dát: RIS k 13.6.2023


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky