„Vesmírny týždeň“ v rámci EXPO Dubaj je otvorený

  • Foto: archív MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 18.10.2021

Dlho očakávaná udalosť, na ktorú netrpezlivo čakali všetci fanúšikovia techniky a vesmíru je tu. Na svetovom podujatí EXPO 2020 v Dubaji sa začal „Vesmírny týždeň“. Na tomto podujatí nechýbajú ani zástupcovia rezortu školstva, vedci, výskumníci, podnikatelia, či študenti a učitelia.

„Vesmírny týždeň“ v rámci EXPO Dubaj je otvorený

Expo Dubaj je prvou svetovou výstavou, ktorá sa koná v regióne Blízkeho Východu, Afriky a Ázie, a zároveň je prvou v arabskom svete. Hlavná téma Expo Dubaj „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ („Connecting Minds, Creating the Future“) je symbolom inovácie a progresu. Výstava je rozdelená do tematických týždňov, počas ktorých sa konajú rôzne prednášky, diskusie, či tematické podujatia.

Tento týždeň je venovaný vesmíru. Keďže vývoj, výskum, veda a inovácie spadajú pod ministerstvo školstva, do Dubaja zamierila výprava pod vedením štátneho tajomníka rezortu Ľudovíta Paulisa. „Vesmírny týždeň zapadá do jednej z nosných tém nášho pavilónu a našej prezentácie. Tomu sme prispôsobili aj naše zastúpenie na EXPO. Máme tu vystavovateľov z oblasti automotive, vývoja softvéru, predstavujeme tu úžasné projekty našich vedcov, všetko oblasti, ktoré majú obrovský potenciál pre medzinárodnú spoluprácu,“ uviedol Paulis.

Delegácia je rozšírená aj o podnikateľskú misiu, ktorej cieľom je spojiť slovenských podnikateľov so zahraničnými partnermi. „Účasť na tejto výstave by mal byť jeden z prvých, štartovacích krokov, ktoré majú urýchliť realizáciu a verím, že sa im podarí konkrétne kontrakty s partnermi z celého sveta tu dohodnúť,“ dúfa štátny tajomník.  

Medzi body programu štátneho tajomníka počas vesmírneho týždňa patrí aj diskusia s medzinárodnou účasťou na tému vesmírneho výskumu, bilaterálne rokovanie s UAE Space Agency a návšteva Mohammed bin Rashid Space Center. 

Súčasťou delegácie sú aj študenti a učiteľky, ktoré sa stali víťazkami výzvy o cestu do Dubaja. Títo víťazi boli vybraní zo všetkých nominovaných ako tí najmotivovanejší učitelia, fanúšikovia vesmíru z radov študentov, ktorých prezentácia inšpiratívneho vyučovania vesmírnej tematiky bude jedným z oficiálnych bodov programu v rámci slovenského pavilónu.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku