Vesmírna stratégia pre Európu predstavuje zásadný krok k posilneniu kozmického výskumu v rámci EÚ

29.11.2016
     Oznámenie Európskej komisie o „Stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru“ bolo dnes hlavnou témou zasadnutia Rady ministrov pre konkurenieschopnosť (COMPET - časť vesmír) v Bruseli. Zasadnutie viedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a okrem ministrov zodpovedných za túto oblasť sa na ňom zúčastnila aj eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elżbieta Bieńkowska a generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry Johann-Dietrich Wörner.
     Prítomní ministri členských krajín únie sa v rámci prvej diskusie k oznámeniu zhodli, že dokument tvorí správne východisko pre ďalšie smerovanie európskeho vesmírneho výskumu.
     „Stratégia reflektuje výsledky rozsiahlych verejných konzultácií, ktoré iniciovala Európska komisia,  členské štáty EÚ a Európska vesmírna agentúra s univerzitami, výskumnými inštitúciami, priemyslom, ako aj  občanmi. V tejto súvislosti by som chcel oceniť aktívny prístup komisárky Bieńkowskej a podpredsedu Európskej komisie Šefčoviča, ako aj generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry Wörnera v procese príprav návrhu stratégie,“ vyzdvihol minister školstva Peter Plavčan.
     Európska vesmírna stratégia stanovuje štyri hlavné ciele - poskytovať nové služby pre občanov a hospodárstvo EÚ, podporiť globálnu konkurencieschopnosť európskeho vesmírneho sektora, posilňovať autonómny prístup Európy do vesmíru a jeho využitie v bezpečnom a chránenom prostredí, ako aj posilňovať úlohu EÚ ako globálneho aktéra a podporovať medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti.
     Ďalšie diskusie k tejto téme budú na politickej úrovni pokračovať aj počas nadväzujúceho maltského predsedníctva v prvom polroku 2017.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku