Verejnosť zaujali európske programy vo vzdelávaní, výskume a vývoji

  • Dátum: 19.05.2015
     Vo štvrtok 7. mája 2015 sme si pripomenuli Deň Európy, integráciu do veľkej európskej rodiny. Európa a Európska únia - to sú aj európske štrukturálne fondy, významná podpora  pre Slovensko.
     V rámci operačného programu Výskum a vývoj (OPVaV) a operačného  programu Vzdelávanie (OPV) prostredníctvom Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) je zazmluvnených takmer 1 500 dopytovo-orientovaných projektov. A práve Deň Európy bol skvelou príležitosťou na sprostredkovanie informácií o týchto projektoch.

     ASFEU predstavila verejnosti prebiehajúce projekty programového obdobia rokov 2007 – 2013. Návštevníci informačného stánku získali detailné informácie o jednotlivých projektoch, prehľad o pestrosti a dôležitosti spolupráce s Európskou úniou a dostali odpovede na zvedavé otázky.
     V spoločnom stánku ASFEU s Centrálnym koordinačným orgánom, riadiacimi orgánmi pre OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Vzdelávanie, OP Výskum a vývoj, OP Zdravotníctvo, OP Technická pomoc a Centrálnym kontaktným útvarom pre OLAF mali návštevníci možnosť vyhrať zaujímavé ceny a nadobudnúť nové vedomosti. 
     Organizátorom podujatia Deň Európy bol Úrad vlády Slovenskej republiky, Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s partnermi – Hlavným mestom Bratislava a Ministerstvom zahraničných a európskych záležitostí SR.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku