Verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: „Digitálne vybavenie škôl“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu v zmysle § 7 odsek 4 vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov pre projekt s názvom „Digitálne vybavenie škôl“, aby sa k predmetnej dokumentácii mohla vyjadriť odborná verejnosť.

V súlade so špecifickými odporúčaniami pre Slovensko (CSRs – Country Specific Recommendations) na roky 2019 a 2020 a Plánom obnovy a odolnosti, je cieľom projektu realizovať opatrenia na zlepšenie kvality vzdelávania a priblíženie sa sa k plnej digitálnej vybavenosti na vstupnej úrovni všetkých základných a stredných škôl na Slovensku (podľa definovaných IKT štandardov postavených na základe modelu „vysoko vybavenej a prepojenej učebne” (Highly Equipped and Connected Classroom HECC).

Motiváciou projektu je vďaka nákupu a inštalácii digitálneho vybavenia a softvéru podporiť aktívne využívanie digitálnych technológií vrátane využívania a vytvárania digitálneho vzdelávacieho obsahu vo vzdelávacom procese. Projekt premostí nerovný prístup, napr. zo socioekonomických dôvodov alebo na základe vidieckeho-mestského pôvodu, keďže pre všetky školy bude platiť jednotný štandard vybavenia. Lepšie vybavení kľúčoví aktéri sa budú účinnejšie zapájať do digitálnej transformácie vzdelávania a chápať príležitosti, ktoré môže priniesť. Vďaka investíciám do technologického vybavenia učiteľov, sa odbúra bariéra na strane učiteľov v prípade online vzdelávania, zadávania a kontrolovania úloh, alebo prípravy na vyučovanie. Vybavením všetkých škôl na Slovensku na vstupnú digitálnu úroveň sa dosiahne to, že všetci žiaci budú mať rovnocenný prístup k technológiám.

Projektová dokumentácia a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať v dole uvedenom formulári na emailovú adresu lukas.durovcik@minedu.sk do 10.2.2023, 18:00 hod.

Link na hodnotenie ÚHP: https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenie-investicnych-projektov/hodnotenie-investicnych-projektov.html

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – WikipédiaNárodný štipendijný program - Hlavná stránka

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky