Verejné pripomienkovanie projektovej dokumentácie projektu: „Digitálna infraštruktúra škôl"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu v zmysle § 7 odsek 4 vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov pre projekt s názvom „Digitálna infraštruktúra škôl“, aby sa k predmetnej dokumentácii mohla vyjadriť odborná verejnosť.

V súlade so špecifickými odporúčaniami pre Slovensko (CSRs – Country Specific Recommendations) na roky 2019 a 2020 a Plánom obnovy a odolnosti je cieľom projektu realizovať opatrenia na zlepšenie kvality vzdelávania a dobudovanie vybranej digitálnej infraštruktúry v školách, ktorá je dôležitá pre úspešnú digitálnu transformáciu vzdelávania.

Digitálna vybavenosť základných a stredných škôl je dôležitým predpokladom naplnenia cieľa v rámci Plánu obnovy a odolnosti a reformy kurikula, ktorým je poskytnúť žiakom vzdelanie, ktoré je prispôsobené potrebám súčasnej spoločnosti. V rámci Komponentu 7 bude okrem tohto projektu realizovaný samostatný projekt, vďaka ktorému cieľové skupiny získajú plnú digitálnu vybavenosť na vstupnej úrovni podľa definovaných IKT štandardov postavených na základe modelu “vysoko vybavenej a prepojenej učebne” (HECC). Zvýšená miera využívania viacerých digitálnych technológií/zariadení vytvorí väčšiu záťaž na internetové pripojenie. Bez zabezpečenia školy dostatočne robustným a rýchlym internetovým pripojením a zároveň vybudovaním adekvátnej sieťovej infraštruktúry priamo v škole bude využívanie digitálnych technológií výrazne obmedzené. Postupný nárast počtu fyzických elektrických zariadení zvyšuje nároky aj na ich zapojenie do elektrickej siete. Investícia do konektivity v školách je dôležitou podmienkou na úspešnú implementáciu Komponentu 7 Plánu obnovy a odolnosti. Bez kvalitného základu môže byť sieť v krátkom časovom horizonte nepostačujúca, s možnými výpadkami, ktoré ohrozia či už dištančné vyučovanie, alebo klasickú výučbu.

Motiváciou tohto projektu je preto školám poskytnúť zdroje na financovanie 100 % pokrytia školy pomocou drôtovej a bezdrôtovej siete.

Projektová dokumentácia a CBA sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch.

Pripomienky k projektovej dokumentácii je možné zaslať v dole uvedenom formulári na emailovú adresu lukas.durovcik@minedu.sk do 10.2.2023, 18:00 hod.

Link na hodnotenie projektu ÚHP: https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenie-investicnych-projektov/hodnotenie-investicnych-projektov.html

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky – WikipédiaNárodný štipendijný program - Hlavná stránka

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky