Verejná oponentúra Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti

09.03.2010

     V utorok 9. marca 2010 sa za účasti ministra školstva Jána Mikolaja  a ďalších členov vlády, rektorov škôl, predstaviteľov cirkvi a poslancov NR SR uskutočnila verejná oponentúra Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti. Minister školstva Ján Mikolaj poukázal najmä na rozvoj vysokého školstva, rozvoj podnikania na školskej pôde a zmeny, ktoré sa udiali v posledných rokoch.
    
Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti  je rozsiahly dokument vypracovaný  Slovenskou akadémiou vied  v rámci  programového vyhlásenia vlády SR. Cieľom navrhovanej stratégie je umožniť vysokým školám, aby sa mohli stať súčasťou nových špecializovaných organizácií vedy a techniky. Vstupovať do nich budú môcť za presne určených podmienok. Dôležitým predpokladom strategického vládnutia je identifikácia silných a slabých aspektov, vývoj politického systému a zvýšenie funkčnosti právneho štátu.  S vypracovanou stratégiou by sa mali už tento týždeň v stredu oboznámiť členovia vlády a následne sa k nej vyhlási aj verejná diskusia, ktorá má byť ukončená 30. apríla 2010.
Fotogaléria

Bratislava 9. marec 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku