Veľká Británia

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
(Londýn, 3. 4. 1990)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Britskou radou Slovensko na roky 2016 - 2021
(Bratislava, 31.10.2016, platnosť: 31.10.2016 - do 31. 12. 2021)
 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku