Vedenie Slovak Telekomu dnes rokovalo s vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmluve na projekt Infovek 2

  • Dátum: 03.08.2010

     Zástupcovia vedenia spoločnosti Slovak Telekom a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dnes stretli na pôde MŠVVaŠ SR z podnetu oboch strán, aby spoločne prerokovali zmluvu k projektu Infovek 2.
     Aj keď spoločnosť Slovak Telekom vyhrala výberové konanie splnením všetkých požiadaviek obstarávateľa a ponúkla najnižšiu cenu, jej vedenie pripustilo, že podmienky zmluvy pre Infovek 2, ktorá bola uzatvorená s predchádzajúcim vedením ministerstva, boli veľkorysé. Preto je spoločnosť Slovak Telekom pripravená zmluvu otvoriť a podmienky v zmluve nastaviť a upraviť v zmysle aktuálnych priorít súčasného vedenia MŠVVaŠ SR. Úprave týchto podmienok však bude predchádzať stretnutie odborných pracovných skupín.
     Vedenie ministerstva ústretový krok spoločnosti Slovak Telekom víta, pretože sa potvrdilo, že morálka a slušnosť majú v spoločnosti vyššiu hodnotu ako formálne časti zmluvy.

Bratislava 3. august 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku