Vedenie ministerstva školstva prijme signatárov výzvy za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže

  • Dátum: 06.09.2010

     Minister Eugen Jurzyca, štátny tajomník Jaroslav Ivančo a ďalší zamestnanci ministerstva sa zajtra 7. septembra 2010 stretnú so signatármi výzvy za spravodlivé financovanie a zachovanie systému záujmovej činnosti detí a mládeže. Témou diskusie bude spravodlivé a rovnocenné financovanie a zachovanie stability systému záujmovej činnosti a mimoškolských aktivít detí a mládeže v SR. 
     Za signatárov sa na stretnutí zúčastnia PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR, Ing. Augustín Hriadeľ, riaditeľ diecézneho školského úradu Nitra, školskej subkomisie KBS a zástupca cirkevných škôl a školských zariadení, Anna Gondášová, predsedníčka Asociácie základných umeleckých škôl „EMU Slovakia", Marta Buchcárová, podpredsedníčka Asociácie centier voľného času SR, Ing. Pavol Barňák, zriaďovateľ  Súkromného CVČ Pohoda Košice, člen Správnej rady a vedúci odbornej sekcie mimoškolského vzdelávania a školských záujmových činností ASŠŠZS, Roland Mikula, zriaďovateľ CVČ Žirafa Žilina a Františka Lachkovičová, tajomníčka ASŠŠZS.

Miesto a čas: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, zasadačka (4. posch.), 11.00 hod.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku