Vedecká kaviareň putuje po Slovensku

  • Dátum: 19.09.2016
     Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pozýva na sériu Vedeckých kaviarní, ktoré sa konajú v rámci propagácie festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2016. Tešiť sa môžete na bohatú ponuku tém aj hostí.
     V utorok 20. 9. 2016 o 15.30 hod. v Košiciach privítame Mgr. Tomáša Samuelyho, PhD., z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, ktorý bude prednášať na tému Nanoveda hýbe svetom – atóm po atóme.
     V stredu 21. 9. 2016 o 17.00 hod. v Nitre Mgr. Imrich Jakab, PhD. bližšie predstaví tému Geografické informačné systémy – „eso v rukáve“ ekológov a environmentalistov.
     Vo štvrtok 29. 9. 2016 o 17.00 hod. privítame v Bratislave mladého slovenského chemika Ing. Tomáša Mackuľaka, PhD. z  Oddelenia environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave. Témou jeho prednášky budú Drogy, steroidy a liečivá v životnom prostredí.
     V piatok 30. 9. 2016, počas Európskej noci výskumníkov 2016, vám ponúkame hneď dve kaviarne. V Žiline17.00 hod. porozpráva o Vývoji solárneho vozidla – od nápadu po ambiciózny plán uspieť v Austrálii Dr. Ing. Juraj Makarovič, MTD., ktorý pracuje ako výskumný pracovník na Žilinskej univerzite v Žiline v oblasti elektrických pohonov pre automobilový priemysel.
     V Bratislave odštartuje Vedecká kaviareň o 17.30 hod. a pozvanie na tému Virtuálna realita v medicíne prijali dvaja hostia - doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Ing. Fedor Lehocki, PhD. z Ústavu robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
     Bližšie informácie o podujatí a možnosť registrácie nájdete na stránke www.ncpvat.sk v sekcii Popularizačné aktivity - vedecké kaviarne na Noci výskumníka.

Ilustračné foto
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku