Vedcom roka je Fedor Gömöry

     Ocenenie dostal tento vedec z Elektrotechnického ústavu SAV za výskum, ktorý vedie k novým poznatkom v oblasti skúmania magnetických polí. Publikoval aj v prestížnom vedeckom časopise Science.
     Cenu, ktorú navrhol talentovaný študent architektúry STU si prebral z rúk štátnej tajomníčky ministerstva školstva Romany Kanovskej.
„Ministerstvo školstva považuje za veľmi dôležité oceňovať kvalitných vedcov a výskumníkov, pretože od vývoja technológií a návrhov nových riešení závisí napredovanie celej spoločnosti“, uviedla štátna tajomníčka.
     Najlepšou vedkyňou sa minulý rok sa stala Lucia Kučerová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV. Ocenenie získala za výsledky vo výskume vlastností nádorových kmeňových buniek a bunkovej terapii agresívnych ľudských metastatických nádorov.
      V kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií si ocenenie prevzal Sergej Hloch z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach. V kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ získal ocenenie Pavol Miškovský z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Najlepším mladým vedcom sa stal Ľubomír Švorc z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
     V poradí 18. ročník súťaže sa konal pod záštitou prezidenta Andreja Kisku. Podujatie zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Foto: CVTI SR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky