Vedci majú možnosť skúsiť mentoring, ktorý ich privedie k najlepším

Mentoring pre prestížny grant a špičková podpora pri príprave projektu. Už i takáto stručná charakteristika stačí na to, aby sa súčasná výzva pre vedcov a výskumníkov stala jednoznačne originálnou príležitosťou, ako urobiť významný krok pre svoj projekt.

logo CVTI SR

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Nadácia ESET spoluorganizujú výzvu pre komplexný mentoring žiadateľov pre grant Európskej rady pre výskum.

Vedci a výskumníci, ktorých láka prestížny grant Európskej rady pre výskum (ERC) majú možnosť využiť komplexný mentoring a získať tak hodnotnú podporu pri príprave svojho projektu. Iniciatíva je tu pre tých, ktorí majú nápad na inovatívny a originálny projekt a chcú ho realizovať na Slovensku. Podmienkou je zámer uchádzať sa o ERC grant v horizonte troch rokov a spĺňať podmienky profilov výskumných pracovníkov ERC - Starting, Consolidator alebo Advanced profil.  Jedná sa o mimoriadne kvalitný mentoringový program. Našim vedcom a výskumníkom prináša poradenstvo na najvyššej úrovni a hĺbkovú pomoc s projektom, ako po formálnej, tak po obsahovej stránke,“ konkretizuje Katarína Šimková,  marketingová manažérka pre Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu v CVTI SR.

V prípade, že výskumník potrebuje poradiť či je ERC grant pre neho vhodnou príležitosťou, má záujem skonzultovať svoj zámer alebo svoj vyššie spomenutý profil, stačí osloviť Národnú kanceláriu Horizontu. Konkrétny Národný kontaktný bod pre ERC (ERC NCP) s ním spoločne prediskutuje jeho možnosti.

Ako ďalej spomína, perspektívni uchádzači dostanú personalizovaný mentoring od aktuálnych držiteľov ERC grantov a bývalých členov hodnotiacich panelov ERC pre jednotlivé vedné oblasti. „Čaká ich aj tréning u prestížnej konzultačnej spoločnosti v zahraničí, praktické workshopy či možnosť využiť profesionálny pre-screening u poradenskej spoločnosti, ktorej rukami prešli mnohé úspešné projekty tohto typu.“

CVTI SR je spoluorganizátorom výzvy spoločne s Nadáciou ESET„Zohrávame tu úlohu odborného garanta a partnera grantovej výzvy. Prepojenie s etablovaným hráčom pri podpore výnimočných vedcov v našom geografickom priestore, akým spoločnosť ESET je, vnímame mimoriadne atraktívne."

Grantová výzva má zvýšiť úspešnosť podávateľov projektov zo slovenských inštitúcií. Cestou k tomu je cielená a dlhodobá mentoringová podpora pri príprave výskumného projektu. A to od začiatkov pri spracovaní prvotnej myšlienky až po vypracovanie projektového návrhu, ktorý obstojí v silnej konkurencii. To prirodzene vedie k rastu povedomia o kvalite nášho výskumu a celkovej úspešnosti projektov vďaka ich dobrému hodnoteniu.

Výška grantu má pokryť náklady na komplexný mentoring pre spolu šesť individuálnych vedcov – žiadateľov pôsobiacich na Slovensku. Konkrétne do výšky 5 000 eur na jedného vedca.

Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory. Uchádzať  o podporu sa dá v akejkoľvek oblasti. Všeobecne, ERC hodnotí projekty v troch kategóriách, ktoré pokryjú rôzne témy: vedy o živej prírode, fyzikálne vedy a inžinierstvo, sociálne a humanitné vedy.

Požiadať o mentoring môžu vedci a výskumníci do 21. januára 2022. Samotný mentoring začne od 22. februára a potrvá do 30. novembra 2022.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky