Veda v centre tentoraz o ľudskej agresivite

  • Dátum: 13.01.2016
     Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie bude témou najbližšej vedeckej kaviarne v rámci projektu Veda v centre, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 28. januára 2016 o 17.00 hod. v priestoroch sídla Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave na Patrónke. Hosťom vo vedeckej kaviarni bude totiž známy psychológ profesor Anton Heretik z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku