Vďaka zrekonštruovanej streche vyučovací proces bez ohrozenia

09.04.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívil Základnú školu Mansvéta Olšovského a Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách.
     Vedenie školy oboznámilo ministra s priebehom rekonštrukčných prác na spoločnej streche cirkevnej školy, ktorú navštevuje približne 700 žiakov. V roku 2009 sa v Malackách prehnala silná víchrica, ktorá poškodila strechu bývalého františkánskeho kláštora v značnom rozsahu. Na rekonštrukciu strechy MŠ SR  poskytlo finančnú výpomoc v hodnote 132 776,- eur. ,,Sú to finančné prostriedky, ktoré má ministerstvo školstva vyčlenené pre havarijné situácie, havarijné  objekty.  Vzhľadom na to, že tu bola strecha v dezolátnom stave a zatekalo a boli tu už aj plesne, tak sme sa rozhodli, že pomôžeme tejto škole," uviedol minister.
     V rámci návštevy si minister prezrel areál bývalého františkánskeho kláštora, interiér kostola a novú zrekonštruovanú strechu, vďaka ktorej už nie je ohrozený vyučovací proces v školách. V diskusii poprial minister školstva Ján Mikolaj gymnazistom veľa šťastia pri správnom výbere vysokej školy a budúceho povolania.

Bratislava 9. apríl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku