Vďaka vládnym štipendiám príde na Slovensko študovať 70 krajanov

17.07.2019

     Spolu 70 zahraničných Slovákov z 5 krajín Európy a Argentíny príde študovať na niektorú zo slovenských verejných vysokých škôl vďaka vládnym štipendiám Slovenskej republiky. Tie boli pre akademický rok 2019/2020 schválené 66 vysokoškolákom a 4 doktorandom.
     Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia SR si elektronicky registrovalo spolu 130 uchádzačov z krajanského prostredia. Spomedzi krajín najvýraznejšie uspeli žiadatelia zo Srbska, odkiaľ pochádza 57 budúcich štipendistov. Za nimi v počte nasledujú zahraniční Slováci z Chorvátska (5) a Ukrajiny (4). O udelenie štipendia po prvýkrát požiadal aj uchádzač z komunity Slovákov žijúcich v Argentíne. V rámci študijných odborov bol najvyšší záujem o informatické vedy, informačné a komunikačné technológie, učiteľstvo a pedagogické vedy.

     V prípade nedostatočnej znalosti slovenského jazyka majú štipendisti z vybraných krajín možnosť pred nástupom na vysokoškolské štúdium absolvovať aj ročnú jazykovú a odbornú prípravu.
     V akademickom roku 2018/2019 študovalo na slovenských verejných vysokých školách s podporou vládneho štipendia spolu 273 zahraničných Slovákov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku