Vďaka finančnej podpore MŠ SR sa skvalitní činnosť školských internátov

13.02.2009

     Zriaďovatelia školských internátov budú môcť zlepšiť podmienky a kvalitu  ubytovania pre svojich študentov v rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009. O grant z Ministerstva školstva SR môžu požiadať už od 15. februára 2009.
    
Cieľom programu je podpora aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti a skvalitnenie prevádzky v školských internátoch. Konkrétne ide o aplikáciu informačných a komunikačných technológií, internetizáciu či zlepšenie ponuky a materiálneho zabezpečenia voľnočasových aktivít.
     Oblasti činností by sa mali sústrediť na dovybavenie priestorov (nákup videotechniky, digitálnych nosičov, odborných publikácií, periodík), tvorbu kultúrnych programov a pomôcok v rámci výchovnej činnosti. Rovnako dôležitá bude jej materiálno-technická podpora prostredníctvom elektronickej komunikácie, napr. PC zostavy, vytvorenie webových stránok, internet.
     Maximálna výška jednej dotácie je 10-tisíc eur, pričom 5 % predpokladaných nákladov si musí zriaďovateľ zabezpečiť z iných zdrojov.
     Aktivity zamerané na revitalizáciu a elektronizáciu školských internátov sa začnú 15. júna 2009 a ukončené budú najneskôr 31. októbra 2009. Prihlášky do projektu, prístupné na webovej stránke ministerstva školstva, je potrebné poslať do 15. marca 2009 na adresu Metodicko-pedagogického centra, Tomášikova 4, Bratislava.

Bratislava 13. február 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku