Navigácia

V Žiline vyvrcholil 13. ročník kampane Červené stužky

     V predvečer Svetového dňa boja proti AIDS, 27. novembra 2019, vyvrcholil v Žiline 13. ročník celoslovenskej kampane Červené stužky stretnutím zapojených škôl a školských zariadení.
     Kampaň ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline, sa uskutočnila pod záštitou Dr. Tatula Hakobyana, riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“), odboru školstva Okresného úradu v Žiline a mesta Žiliny.
     Kampaň Červené stužky, ktorá chce byť osvetovou a preventívnou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Do 13. ročníka kampane sa prihlásilo takmer 500 základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych, ako aj školských zariadení z celého Slovenska.
     Podrobnejšie informácie sú dostupné na internetových stránkach www.cervenestuzky.sk alebo na www.gsf.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky