V Žiline sa stretli zástupcovia materských škôl

24.04.2009

     Odborný seminár Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl otvoril dnes v Žiline podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou tento rok nesie názov Materská škola na prahu 21. storočia. 
    
Minister upozornil, že v rámci reformy školstva sa materské školy (MŠ) zaradili do školského systému a od septembra 2009 majú povinnosť uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu - štátneho i školského. Pomôcť im pri tom má aj príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre MŠ. Spracovaná bola vďaka projektu „Vzdelávanie riaditeliek materských škôl k tvorbe školských vzdelávacích programov," ktorý pripravilo Metodicko-pedagogické centrum. V nadväznosti naň v súčasnosti pokračuje projekt s podobným zameraním aj pre všetkých pedagógov MŠ.
     Na seminári účastníci hovorili aj o ďalších možnostiach, ktoré pomôžu implementovať obsahovú reformu do praxe materských škôl. Ide predovšetkým o využitie finančných prostriedkov z eurofondov v rámci OP Vzdelávanie. Získané financie budú použité na vzdelávanie, nákup didaktických pomôcok, výpočtovej techniky a iné vybavenie.
     Seminár pokračuje odbornými diskusiami, najmä o uplatňovaní školského zákona a vyhlášky o materskej škole v praxi, riadení výchovy a vzdelávania a rozvíjaní kompetencií detí predškolského veku. Súčasťou podujatia je aj práca v 16 tvorivých dielňach.
Fotogaléria

Žilina 24. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku