V Žiline sa bude objavovať veda

  • Dátum: 30.09.2015
     Študenti a široká verejnosť objavia vedecké fakty, o ktorých možno netušili. Panelová výstava s názvom „Zaujímavosti vo vede“ bude po prvý raz vystavená v budove Žilinskej univerzity v Žiline od štvrtku 1. októbra 2015.
     Výstava prezentuje známe i neznáme vedecké fakty. Na ich príprave sa podieľali slovenskí, ako aj zahraniční vedci. Významne prispeli aj študenti a organizátori vzdelávacích podujatí z organizácie P-mat.
     Výstava je určená tak deťom, ako aj dospelým, teda všetkým, ktorí majú záujem dozvedieť sa čo najviac zo sveta vedy pútavým a zrozumiteľným spôsobom. Jej cieľom je prepojiť vedu s bežným životom; z tohto dôvodu sú niektoré odborné fakty vysvetlené pomocou predmetov každodennej potreby. Zaujímavosti sú tematicky doplnené ilustračnými obrázkami, ktoré svojou pestrosťou zaujmú návštevníka hneď na prvý pohľad.
     K faktom, ktoré sú prezentované na výstave, si návštevníci môžu prečítať aj širšie vysvetlenie. Vysvetlenie faktov je zverejnené na webovej stránke www.vedanadosah.sk, v sekcii Zaujímavosti vo vede. K vysvetleniam jednotlivých faktov sa návštevníci dostanú aj pomocou QR kódov, ktoré sú súčasťou plagátov.
     Výstavu „Zaujímavosti vo vede“ pripravilo Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku