V Žiline sa bude konať seminár o matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ

26.02.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v piatok 27. februára 2009 prihovorí účastníkom v závere odborného seminára Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti žiakov ZŠ.
    
Odborné stretnutie sa bude zaoberať výsledkami medzinárodných a národných testovaní a otázkami implementácie ich výsledkov do obsahu vzdelávania. Metodici predstavia praktické námety na rozvíjanie funkčnej gramotnosti žiakov v jednotlivých predmetoch.
     Po skočení semniára sa pre novinárov uskutoční krátky brífing ministra školstva.

Miesto a čas: kongresová sála VÚC, Komenského 48, Žilina, začiatok o 9.00 hod, účasť p. ministra cca po 15.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku