V Žiline otvorili novú gymnastickú halu

28.09.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastnil na slávnostnom otvorení gymnastickej haly pri ZŠ Karpatská v Žiline. Jej žiaci vynikajú v gymnastike, aerobiku a fitnes. Škola získala prostriedky na výstavbu gymnastickej haly vďaka úspešnému projektu v rámci výzvy MŠ SR na materiálno-technický rozvoj školských areálov. MŠ SR na výstavbu haly prispelo sumou 255 592 eur (7,7 mil. Sk).
     „Projekt financujeme z finančnej politiky MŠ SR, v rámci rozvoja športu a športových tried sme umožnili vybudovať novú gymnastickú halu," uviedol po programe cvičeniek, ktoré sa predviedli na brádlách, v skokoch aj tanečnej zostave, minister školstva Ján Mikolaj. "Snažíme sa upraviť podmienky pre športové zväzy, ktoré si vyberajú 6 - 7-ročné deti v rámci hľadania talentov práve na školách," doplnil. S prítomnými zástupcami školy a športových zväzov diskutoval minister aj o ďalších potrebách finančnej podpory športových aktivít v škole a prepojení podpory športu od základných škôl na stredné. 
      V závere návštevy si prezrel aj zrekonštruované šatne a pôvodné kabinety prebudované na cvičebné priestory.

Fotogaléria

Bratislava 28. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku