Navigácia

V Trenčianskych Tepliciach sa školili zamestnanci vysokých škôl v krízovom manažmente

     Odborná príprava v oblasti krízového manažmentu, civilnej ochrany obyvateľstva či ochrany utajovaných skutočností bola náplňou školenia, ktoré pre kompetentných zamestnancov vysokých škôl pripravil odbor krízového manažmentu ministerstva školstva.
     Vzdelávacia aktivita sa uskutočnila v dňoch 13. 6. – 15. 6. 2017 v Trenčianskych Tepliciach v súlade s plnením úloh a opatrení stanovených plánom hlavných úloh v oblasti krízového manažmentu na rok 2017.
    Zameraná bola na témy krízového manažmentu, krízového plánovania, obrany, hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných skutočností, pričom účastníci sa oboznámili s najnovším vývojom v týchto oblastiach.
     Najmä otázka bezpečnosti je v súčasnosti veľmi aktuálnou, čo potvrdili aj otázky a vystúpenia účastníkov na zhromaždení. Samotné prezentácie, ako aj vystúpenia účastníkov, boli na vysokej profesionálnej úrovni. 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky