V tomto náročnom období pracujú odborníci v poradenských zariadeniach nepretržite online

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), štátne aj neštátne na Slovensku poskytujú odbornú starostlivosť nepretržite.

štátna tajomníčka Monika Filipová

Na Slovensku máme už 60 rokov fungujúcu sieť poradenských zariadení. V každom okresnom a krajskom meste je prostredníctvom tímu odborníkov zabezpečovaná starostlivosť deťom a žiakom  v materských, základných a stredných školách od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie v oblasti optimalizácie výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu, zvlášť deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

Aj v tomto náročnom období sú v poradenských zariadeniach (CPPPaP, CŠPP, SCŠPP) tímy odborníkov - psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, či kariérových poradcov, ktorí podľa potrieb rodiča, dieťaťa/žiaka, klienta, v súčasnosti dištančnou formou, zabezpečujú odborné konzultácie, poradenstvo, krízovú intervenciu, terapiu, preventívne aktivity, resp. webináre, semináre a metodické usmerňovanie pre učiteľov, výchovných poradcov, odborných zamestnancov v MŠ, ZŠ a SŠ. Poradenské zariadenia sú tu neustále ako podpora pre deti, žiakov a ich rodičov.

Na svojich webových stránkach a FB majú sprístupnené aktívne telefónne čísla, e-mailové adresy, či iné kontakty, na ktoré môžete v prípade potreby zavolať alebo napísať.

Neváhajte ich kontaktovať, sú k dispozícii všetkým rodičom, pedagógom, odborným zamestnancom škôl, deťom a mladým ľuďom, nielen v tomto náročnom období .

V prípade potreby sa kontaktujte so zariadením CPPPaP, CŠPP a SCŠPP vo Vašom meste.

Môžete využiť adresár: https://vudpap.sk/odborny-portal/zlozky-systemu-vychovneho-poradenstva-a-prevencie/ (posl. aktualizácia v roku 2019)

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky