V testovaní deviatakov uspeli najlepšie žiaci Prešovského kraja

28.04.2009

     Žiaci 9. ročníka základných škôl v Prešovskom kraji najlepšie zvládli celoslovenské certifikačné testovanie deviatakov na základných školách. Spomedzi všetkých krajov dosiahli v riadnom termíne testovania najlepšie výsledky v slovenskom jazyku a literatúre i matematike. Najlepší boli taktiež v počte žiakov, ktorí dosiahli úspešnosť minimálne 90 percent.
     Z matematiky písali test všetci zapojení žiaci, pričom ho zvládli v priemere na 53,01 %, čo predstavuje priemerný zisk 10,6 bodu z 20 možných.. Najviac sa darilo žiakom v Prešovskom (54,8%), Žilinskom (54,5%) a Trenčianskom kraji (54,2%), najmenej naopak v Banskobystrickom kraji (50,2%).
     V celoslovenskom meradle dosiahlo 50 576 žiakov v v teste zo slovenského jazyka a literatúry priemernú úspešnosť 61,26%, čo znamená, že z 20 možných bodov získali v priemere 12,25 b. Najúspešnejší boli žiaci v Prešovskom kraji (65,0%) a Žilinskom kraji (63,1%), najmenej sa darilo ich rovesníkom v Banskobystrickom (58,0%) a Bratislavskom kraji (58,9%).
     Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským písali test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, pričom dosiahli v priemere úspešnosť 61,37% (12,77 bodu z 20 možných). Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v Bratislavskom kraji (73,4%, test písalo len 73 žiakov), podpriemerné výsledky naopak dosiahli žiaci v Nitrianskom kraji (55,2%), pričom rezervy vo vyučovaní štátneho jazyka sa ukázali aj na školách v Banskobystrickom a Trnavskom kraji.
     Rovnakí žiaci ako v predchádzajúcom prípade riešili aj test z maďarského jazyka a literatúry, pričom dosiahli priemernú úspešnosť 67,55% (13,51 bodu z 20 možných). Podobná bola aj úspešnosť žiakov, keď najlepšie uspeli deviataci z Bratislavského kraja (priemerná úspešnosť 81,0%) a najmenej ich rovesníci z Nitrianskeho kraja (63,0%).
     Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo iba 46 žiakov v Prešovskom kraji a v priemere dosiahli úspešnosť 64,78%.
     Z hľadiska podielu žiakov, ktorí dosiahli minimálne 90-percentnú úspešnosť, najlepšie výsledky dosiahol Prešovský kraj (585 z 9 288) a Košický kraj (335 z 6 695). Najhoršie v tomto ukazovateli obstáli žiaci základných škôl v Bratislavskom kraji (107 z 4 227), čo môže byť dôsledkom vysokého počtu osemročných gymnázií.
     Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ organizačne zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. V školskom roku 2008/09 sa uskutočnilo 11. marca 2009 (riadny termín) a 31. marca 2009 (náhradný termín). V riadnom termíne sa zúčastnilo 1 453 základných škôl a 53 709 žiakov. Testovanie sa konalo z matematiky, vyučovacieho jazyka a štátneho jazyka (školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín; maďarským a ukrajinským).

Výsledky základných škôl
- ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
- ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským
- ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským

Bratislava 28. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku