V súvislosti s nepriazňou počasia rezort školstva presúva dnešnú maturitu na pondelok

15.03.2013
     V súvislosti s veľmi nepriaznivou poveternostnou a dopravnou situáciou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo o zmene termínu konania externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry.
     Konanie týchto častí maturitnej skúšky sa prekladá z dnešného dňa na pondelok 18. marca 2013. Časový priebeh sa uskutoční podľa pôvodného harmonogramu. Ide o technické opatrenie, ktoré nebude mať žiaden negatívny dopad na priebeh maturitnej skúšky.

Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku