V roku 2019 sa ambasádorkou Európskeho týždňa odborných zručností stala Noémi Ráczová

25.07.2019

     Európsky týždeň odborných zručností vychádza z iniciatívy Európskej komisie a realizuje sa pod záštitou eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Hlavným zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy s cieľom podporiť kvalitné zručnosti. Európsky týždeň odborných zručností sa koná od roku 2016, pričom štvrtý ročník hlavných podujatí bude prebiehať od 14. – 18. októbra 2019 v Helsinkách. Súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia na lokálnej a medzinárodnej úrovni organizované od 1. septembra do 31. decembra 2019.
     V roku 2019 sa ambasádorkou stala Noémi Ráczová, úspešná pedagogička a ilustrátorka detských kníh, ktorá pôsobí na Škole úžitkového výtvarníctva v rodných Košiciach. V roku 2018 bola svojimi žiakmi nominovaná do slovenskej súťaže „Učiteľ Slovenska“ , kde s prehľadom získala najviac hlasov a prevzala si „Cenu verejnosti“. V tom istom roku bola taktiež nominovaná na európsku cenu „Výnimočný učiteľ EÚ“, ktorá bola vyhlásená v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018.
     Noémi Ráczová je učiteľkou odborných predmetov a vedúcou odboru Digitálna maľba – koncept art na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Je iniciátorkou súťaže Grafický duel pre žiakov stredných škôl, počas ktorého žiaci tvoria umelecké dielo pred publikom. „Majú hodinu na to, aby vytvorili dielo 150 cm x130 cm. Môže to byť obraz alebo ilustrácia, používajú pri tom čiernu fixku a bielu plochu“ . V podstate nejde o klasické súťaženie, ale o rozvíjanie schopností žiakov prezentovať svoje dielo a samého seba. O tom, že koncept grafického duelu je úspešný hovorí fakt, že ho prevzali aj iné školy. „Každý človek, bez ohľadu na vek a zázemie, má nadanie. Odborné vzdelávanie a príprava umožňujú získať a zlepšiť si praktické zručnosti, vedomosti a kompetencie, potrebné k úspešnému uplatnenie na trhu práce a v spoločnosti. Nikdy nie je neskoro začať, je to šanca nie len pre mladých ale aj pre dospelých, zvyšuje ich šance na zamestnanie, zlepšuje osobný rozvoj a začlenenie sa do spoločnosti“, dodala Noémi Ráczová.
     Európsky týždeň odborných zručností je otvorený pre všetky organizácie podporujúce odborné vzdelávanie a prípravu v EÚ. Informácie o zapojení sa sú uverejnené na stránke Európskej komisie. Inštitúcie, ktoré organizujú podujatia venované týždňu, môžu informácie o podujatí vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí unikátna databáza podujatí vo všetkých zapojených krajinách. Informácie o svojom podujatí môžete zaslať e-mailom na epale@siov.sk a pripojiť sa tak k významnému celoeurópskemu podujatiu.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku