V regiónoch budú pokračovať verejné prezentácie zákona o celoživotnom vzdelávaní

  • Dátum: 14.12.2009

     V Banskej Bystrici a Nitre budú v utorok 15. decembra 2009 pokračovať informačné semináre, na ktorých predstavia odborníci z rezortu školstva novoprijatý zákon o celoživotnom vzdelávaní. Podujatie, ktoré sa uskutoční pod záštitou Ministerstva školstva SR a Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, sa začne o 9.30 hod. v Banskej Bystrici a o 15.00 hod. v Nitre.
     Cieľom zákona je podporiť ďalšie vzdelávanie dospelých, zvýšiť jeho kvalitu a rozšíriť možnosti rekvalifikácie predovšetkým strednej a staršej generácie. Dosiahnuť to bude možné vďaka možnosti absolvovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania. Tie budú musieť byť akreditované ministerstvom.
      S výnimkou niektorých ustanovení by mal zákon nadobudnúť účinnosť 1. februára 2010.

Miesta a čas: 
-  Aula Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica, Kuzmányho 1, Banská Bystrica, 9.30 hod.
-  Hotel Autojas, Cabajská 29, Nitra, 15.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku