V rámci SK PRES 2016 rokovali v Bratislave aj odborníci z oblasti športu a športovej diplomacie

21.07.2016
     Konferencia „Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“ a Neformálne stretnutie riaditeľov športu. Dve významné podujatia z oblasti športu počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa 18. – 20. júla 2016 konali v Bratislave. 
     Slovenské predsedníctvo sa v oblasti športu zameriava na jeho pozitívnu stránku. Prioritnými témami sú športová diplomacia, vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu. Zámerom konferencie bolo vytvoriť diskusnú platformu, slúžiacu na výmenu nápadov, poznatkov a skúsenostíohľadom daných tém. Diskutovali o nich zástupcovia vládneho a mimovládneho sektora z členských štátov EÚ, ale i experti mimo EÚ či úspešní svetoví športovci, medzi nimi aj slovenská plavecká ikona Martina Moravcová. Účastníci diskusie sa zamerali najmä na to, ako lepšie využiť vzdelávací potenciál športu a aký je vplyv športu na osobnostný rozvoj.
     Na rovnaké témy z perspektívy vládneho sektora sa diskutovalo aj na nadväzujúcom Neformálnom stretnutí riaditeľov športu 20. júla 2016, na ktorom sa zišli generálni riaditelia či riaditelia príslušných ministerstiev, ktoré sú zodpovedné za oblasť športu v členských štátoch EÚ.
      Historické míľniky športovej diplomacie predstavila bývalá úspešná slovenská šermiarka Katarína Ráczová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako ambasádorka pre šport, toleranciu a fair play Rady Európy. Tému so zameraním na pozitívne aspekty športu a ako ich predstaviť mladej generácii uviedol praprasynovec baróna Pierra de Coubertin, zakladateľa moderného olympijského hnutia, Yvan de Navacelle de Coubertin z Francúzska.
     Delegáti oboch podujatí sa stretli 19. júla v areáli vodných športov v Čunove. Tam už na nich čakali známi slovenskí športovci, okrem iných aj dvojnásobný olympijský víťaz v kanoistike na divokej vode Michal Martikán. Účastníci si mohli spolu s ministrom školstva Petrom Plavčanom vyskúšať rafting pod odborným dohľadom skúsených rafterov. Potom sa presunuli do múzea moderného umenia Danubiana.
     Prijaté závery z konferencie i neformálneho zasadnutia budú súčasťou záverečného dokumentu Rady o športovej diplomacii. Úvodná diskusia k týmto záverom je naplánovaná na začiatok septembra 2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku