V priestoroch Technickej univerzity v Košiciach vyrastie nový vedecko-technologický park

22.04.2010

     Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja sa v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) uskutoční zajtra 23. apríla 2010 poklepanie základného kameňa stavby vedecko-technologického parku TECHNICOM.
    
Pôjde o vybudovanie multifunkčného komplexu pre začínajúce malé a stredné spoločnosti s cieľom zabezpečiť vývoj a následný transfer inovačných technológií do praxe. Cieľom projektu je naplniť potrebu regionálnej a miestnej ekonomiky v podobe oživenia hospodárstva a zamestnanosti vo východnom regióne Slovenska. Umožní postupné prenikanie nových ekonomických aktivít na báze high-tech, usadenie podnikateľov v koncentrovanom priestore a vytváranie nových pracovných príležitostí. Vedecko-technologický park zároveň skvalitní vyučovací proces na TUKE a mal by zabrániť odlivu špičkových mladých ľudí z regiónu.
     Výstavba komplexu ponúkne po svojom ukončení celkom 1,400 m2 kancelárskych priestorov, 1,300 m2 laboratórnych a poloprevádzkových jednotiek, rokovacích a prednáškových miestnosti, reštauráciu a malý športový areál. 

Miesto a čas: Technická univerzita Košice, Boženy Němcovej 5, 13.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku