V Prešove sa bude konať eTwinning konferencia pre riaditeľov škôl

  • Dátum: 08.11.2016
     S cieľom zvýšiť povedomie o pozitívnych prínosoch medzinárodnej spolupráce medzi školami v rámci Európy sa v Prešove bude 24. novembra 2016 konať konferencia s názvom Riaditeľ v akcii.
     Organizuje ju NSS - Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl - projekt eTwinning pri Žilinskej univerzite v Žiline a je určená pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl. Podujatie s leitmotívom Rozvoj líderstva a jeho spojitosť so zlepšením školy cez realizáciu medzinárodných projektov sa uskutoční v priestoroch Hotela Lineas na Budovateľskej ul. 14. Na konferenciu je potrebné sa zaregistrovať elektronicky na stránke organizátora, kde nájdete aj podrobnejšie informácie, vrátane programu. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku