Navigácia

V Prešove otvorili 10. ročník detskej univerzity

      Už jubilejný 10. ročník Prešovskej detskej univerzity (PDU) otvorili dnes na pôde Prešovskej univerzity v Prešove. Malých vysokoškolákov čaká pod názvom PDU Retro počas týždňa od 10. do 14. júla 2017 bohatý program pozostávajúci z najlepších prednášok, seminárov a tvorivých dielní z predošlých ročníkov.
     Netradičné vzdelávanie počas letných prázdnin využije takmer 200 detí vo veku od 7 do 15 rokov. „Budú to opäť zaujímavé prednášky, semináre, tvorivé dielne či exkurzie, v rámci ktorých sa deti stretnú s témami, ako sú „VýLET do poznania“, „Premeny umenia“, „Poklady prírody“, „In MEDIAs res“, „Vykopávky“, „V zdravom tele dobrod(r)uh“, „Kolobeh, obeh, beh“... Potúlajú sa nočnou oblohou, priblížia sa k hviezdam, vykopú pravekú keramiku alebo vyryžujú zlato,“ priblížila program garantka projektu PDU Zuzana Stanislavová.
     Spoločenskovedne a prírodovedne orientované prednášky zamerané na poznávanie špecifík a osobitostí Prešova a jeho okolia (z oblasti histórie, architektúry a výtvarného umenia, ľudových tradícií a prírodných špecifík Šariša, literatúry, multikultúrnosti regiónu a pod.) budú viesť renomovaní vysokoškolskí pedagógovia, ako aj známe osobnosti z vedy, kultúry a médií, pochádzajúci z Prešova a šarišského regiónu.
     Aj počas tohtoročnej detskej univerzity budú deti študovať v dvoch študijných stupňoch: „bakalárček“ (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) a „magisterček“ (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií). Na záver deti vypracujú absolventskú prácu a na slávnostnej promócii za účasti rodičov dostanú diplom s udelením príslušného titulu PDU. Promócia bude sprevádzaná vernisážou detských umeleckých prác vytvorených počas celého univerzitného týždňa.

     Prešovskú detskú univerzitu zabezpečuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU spolu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty v spolupráci s ostatnými fakultami PU. V  priebehu 9 ročníkov absolvovalo PDU celkovo 810 magisterčekov a 840 bakalárčekov – spolu 1 650 absolventov. Ak k tomu prirátame tento ročník (t. j. 195 študentov), tak za 10 rokov absolvovalo PDU 1845 študentov. Vrátane 10. ročníka sa o malých vysokoškolákov staralo vyše 300 študentov a program realizovalo približne 500 lektorov a prednášajúcich.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky