Navigácia

V pôvodných termínoch sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády

     Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR o predĺžení termínu zákazu organizovania predmetových olympiád a súťaží až do 27. 3. 2020 (vrátane) sa v pôvodnom termíne neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády.
     Okrem tých, o ktorých sme vás informovali dňa 9. 3. 2020 sú to:
- Pytagoriáda, okresné kolo (24. a 25. 3. 2020),
- Dejepisná olympiáda, krajské kolo (24. 3. 2020),
- Olympiáda v anglickom jazyku, celoštátne kolo (24. – 25. 3. 2020),
- Biologická olympiáda, kat. C, krajské kolo (26 3. 2020).

Ak to situácia umožní, bude snaha pre ne dodatočne stanoviť náhradné termíny.
     Realizáciu celoštátneho kola Olympiády v informatike a krajského kola Geografickej olympiády, kat. A, B, Z pripravujú celoštátne odborné komisie uvedených predmetových olympiád v elektronickej forme. Prihlásení súťažiaci budú o podrobnostiach informovaní e-mailom.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky