V Poprade sa starajú o postihnuté deti aj športové talenty

04.09.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes navštívil Spojenú školu, D. Tatarku v Poprade. Stretol sa so zástupcami školy, samosprávy, rodičmi aj žiakmi.
    
V základnej škole sa pedagógovia venujú aj 26 integrovaným žiakom s telesným postihnutím. Ďalší žiaci študujú v osemročnom, štvorročnom alebo bilingválnom päťročnom gymnáziu. Ako uviedol minister školstva: „Vláda aj ministerstvo veľmi podporujú projekt bilingválnych gymnázií." So zástupcom nemeckej strany diskutoval napríklad aj o rozdielnom známkovaní, keďže nemecký systém hodnotenia má 6 stupňov. Spomenul aj uznávanie náhrady maturity z cudzieho jazyka vďaka medzinárodnému certifikátu. „Naším cieľom je, aby sa každý maturant dostal na túto úroveň," dodal minister Ján Mikolaj.
     Počas návštevy si prezrel priestory školy, rehabilitačné centrá a bazén. Stretol sa s deťmi a odpovedal na ich otázky. Spolu s pedagógmi a rodičmi diskutoval o organizácii centra olympijskej prípravy, ktoré pri tejto škole vzniklo ako jedno z desiatich na Slovensku.
Fotogaléria

Poprad 4. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku