V Poprade o smerovaní materských škôl

15.05.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa v piatok 16. mája 2008 prihovorí v Poprade účastníkom celoslovenského seminára Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl.
    
Seminár na tému „Kam kráčajú materské školy" organizuje Spoločnosť pre predškolskú výchovu pri príležitosti svojho 14. snemu. Dvojdňové pracovné stretnutie ukončia v sobotu 17. mája 2008 tvorivé dielne.

Miesto a čas: Mestský úrad - zasadačka, Nábrežie Jána Pavla II., Poprad, 9.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku